ขอเชิญร่วมบริจาค
สมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

doc01 1

doc02

doc round

job hr1

Our Partnership

ประชาสัมพันธ์

Facebook MSMC

Contact us

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
62 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 037-395085-6

JoomShaper