ติดต่อบริจากเงินสบทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ที่
นางผ่องพูล สุขสวย Tel.089-2194347 e-mail. phongphoolmay@hotmail.com | นางสาวจันทนา ชื่นวงษ์ Tel.037-395085 ต่อ 10673 e-mail.kitun01@hotmail.com | นางสาวอรพรรณ ตรีวารี Tel.081-1034147 e-mail. teevavee@gmail.com Read more...
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

doc01 25

01

doc round

job hr1

กิจกรรม

Facebook MSMC

Contact us

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
62 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 037-395085-6

JoomShaper